Privacyverklaring

 

Persoonlijke aandacht

Minimale wachttijden

Hoge beoordelingen

Professionele zorg

Privacyverklaring

Annadal kliniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Annadal kliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer en zorgverzekeringsnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Annadal kliniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid, burgerservicenummer (BSN) en gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@annadal-kliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Annadal kliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Annadal kliniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Annadal kliniek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Annadal kliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor het patiëntendossier hanteren wij de minimale wettelijke bewaartermijn van 20 jaar en voor financiële gegevens hanteren we een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Annadal kliniek verstrekt jouw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Annadal kliniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (in Nederland) of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (in België).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Annadal kliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Annadal kliniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Voor vragen, suggesties en / of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@annadal-kliniek.nl.

Bezoekersstatistieken
Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

De site gebruikt Google Analytics-cookies
Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wij bieden een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of via de cookietoestemming. Zie ook onze cookieverklaring.

Wat patiënten zeggen...

Patiëntenwaardering:

"Zeer prettige arts."

Waardering: 9.3

Zeer prettige arts, en zeer fijn in omgang met de patient.

Lees deze review

"Vriendelijke ontvangst in een fijne omgeving"

Waardering: 9.9

Een vriendelijke ontvangst in een fijne omgeving. Zeer duidelijke uitleg gekregen over de problematiek t.a.v. mijn knie. De kleinschaligheid van de kliniek in combinatie met de deskundigheid ...

Lees deze review

"Heel goede zorgverlening"

Waardering: 9.0

Heel goede zorgverlening, rustige omgeving en iedereen doet enorm zijn best om de patiënt het zo comfortabel mogelijk te maken. Veel aandacht voor de patiënt. Dikke pluim.

Lees deze review

"Een heel rustige ervaring"

Waardering: 9.1

Een heel rustige ervaring, vergeleken met de drukte van een academisch ziekenhuis, wat heel belangrijk is bij een operatie. Iedereen even zorgzaam en behulpzaam, een aanrader. Je gaat er bijna met plezier naar toe.

Lees deze review

Wij hebben onder andere contracten met: