Folder downloaden

Met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat u een behandeling voor een tenniselleboog ondergaat. In deze folder vindt u informatie over een tennisarm en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.