Folder downloaden

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.