Folder downloaden

krijgt binnenkort een operatie om een afwijking aan uw middenoor te verhelpen. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.