Folder downloaden

Met uw arts heeft u afgesproken dat u een behandeling voor een knieprothese ondergaat. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.