Folder downloaden

Binnenkort worden uw amandelen verwijderd. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.