Folder downloaden

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om een heupprothese te laten plaatsen. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.