Folder downloaden

Er is zojuist bij u een poliklinische ingreep gedaan. In deze folder staan tips en adviezen voor een snellere genezing en het beperken van eventueel ongemak.